ชุดพาสเจอร์ไรซ์ > ชุดพาสเจอร์ไรซ์ พร้อมชุดต้มผลิตภัณฑ์


ชุดพาสเจอร์ไรซ์ พร้อมชุดต้มผลิตภัณฑ์

ชุดพาสเจอร์ไรซ์ ใช้ได้ทั้งน้ำผลไม้,กะทิ,น้ำนมและอื่นๆ

ถังต้ม ถังร้อนสำหรับการต้มหรือการเก็บอุณหภูมิ ที่ค่อนข้างสูงเพื่อรักษาระดับอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์มีทั้ง ระบบที่ใช้ไอน้ำและระบบที่ใช้ฮีสเตอร์มีให้ท่านเลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่ 100-1,500ลิตร หรือรับทำตามความเหมาะสมกับงานของท่าน

Copyright © 2020 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd