กระบวนการทำงาน


รับทำเครื่องโฮโมจิไนเซอร์

รับทำเครื่องโฮโมจิไนเซอร์

เครื่องปั่นน้ำแข็ง

ปั่นไอศรีมกะทิ

โฮโมจิไนเซอร์

เครื่องปั่นเจลลาโต


Copyright © 2016 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd